De ziekte MS breekt het lichaam en ook vaak de geest af; omdat het geestelijke equivalent van de rolstoel niet bestaat is het de vraag hoe cognitieve stoornissen bij mensen met MS aangepakt zouden kunnen worden, naast de reeds bestaande geheugentraining. Dus toen hersenwetenschapper Hanneke Hulst (VUmc) in contact kwam met de stichting Dance for Health (voor patiënten met Parkinson) aarzelde ze niet en zette een dansprogramma op voor MS-patiënten die nog konden lopen: lichamelijke beweging met choreografie als hersengymnastiek. Toen Hanneke erover vertelde op een congres reageerde een professor: ‘Zulke dingen doe je alleen als je jong bent’. En dat ís Hanneke, een jonge, onconventionele  wetenschapper met lef. Een wetenschapper om te koesteren en een aanwinst voor de Jonge Akademie van de KNAW waar ze net lid van is geworden.