Guus van Dongen, tot voor kort hoogleraar Medische beeldvorming aan het Amsterdam UMC, heeft in 2023 de Amsterdamse Impact Award gekregen in de categorie Gezondheid. 

Hij ontwikkelde nieuwe beeldvormende technieken om het gedrag van medicijnen in het lichaam op moleculair niveau zichtbaar te maken.

Eigenlijk wilde boerenzoon Guus van Dongen geneeskunde gaan studeren, maar zijn hele carrière heeft zijn onderzoek ten dienste gestaan van artsen. Want toen de zogeheten ‘targeted drugs’ mogelijk werden, medicijnen die heel gericht worden ingezet in het lichaam, bleek ook dat er maar weinig notie was van wat die medicijnen precies deden.

Ook stond hij aan de wieg van het Amsterdam UMC Imaging Center. En al is Guus dan officieel met pensioen, hij stopt geenszins met werken. Zijn kennis stelt hij nu ten dienste van het bedrijf Linxis. Voor zijn innovatieve werk met grote maatschappelijke impact kreeg Guus dit jaar de Amsterdamse Impact Award.

De Impact Awards zijn een initiatief van de Innovation Exchange Amsterdam (IXA), die deze prijzen jaarlijks uitreikt.

Foto: Innovation Exchange, via YouTube (Impact Award winner 2023 – category Health)