Spinozalaureaat prof. dr. Ronald Hanson, hoogleraar Quantumfysica aan de TU Delft, is een autoriteit op het gebied van quantumwetenschap. En hij weet zeer ingewikkelde, tegenintuïtieve dingen eenvoudig uit te leggen.

Zoals het fenomeen ‘verstrengeling’. Twee met elkaar verstrengelde deeltjes gedragen zich als één enkel deeltje, ook op een kilometer afstand van elkaar. En dat is knap, omdat Ronald Hanson zich maar al te goed realiseert dat hijzelf ook aan het pionieren is op nog onontgonnen terrein. Of, in zijn eigen woorden: “We tasten in zekere zin in het duister, onze ogen zijn half afgedekt, we gaan op de tast vooruit. Maar we leren wel steeds meer.” En daarbij is de Spinozapremie zeer welkom.