Home > De Stijl
ARTIKEL

Bedachten onze voorouders 70.000 jaar geleden De Stijl, en niet Mondriaan?

Ruim 70.000 jaar oud stuk gegraveerde rode oker uit Blombos Cave

Kunst is een uniek modern menselijk talent. Hoe verfijnd de stenen werktuigen van Homo erectus en de Neanderthalers ook waren, kunstenaars waren ze niet. Of tenminste, dat hielden archeologen lang en op hoog volume vol. Tot de datering in februari van een Spaanse grotschildering. Die bleek 65.000 jaar oud. Toen leefden er geen moderne mensen in Spanje, maar (voor zover we weten) alleen Neanderthalers. Door Gerrit Dusseldorp Waarom is kunst zo belangrijk? Tekenen geeft tenslotte an sich geen evolutionair voordeel. Geeft

Lees meer